מאמרים שכתבתי

הדימוי בהקשר חברתי – "משחק המושבעים" לג'ון גרישם במקור ובתרגום כמקרה מבחן. עיונים בשפה וחברה (18).

כנסים מדעיים

חן, ט׳ (2021). ניתוח פרגמטי של מיצוב ועבודת הדימוי ביצירת ספרות ובחינת השלכותיו לתרגום. הכינוס ה-מ״ז של האגודה הישראלית לבלשנות יישומית (איל״ש), מכללת תלפיות, חולון.

חן, ט׳ (2023). טאוטולוגיה ורשימות בהבניית מיצוב של מומחיות בעמוד הפייסבוק של משטרת ישראל. המפגש השנתי ה-39 של החוג הישראלי לבלשנות ע״ש חיים רוזן. האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

חן, ט׳ (2022). הבניית מיצוב של מומחיות בשיח בעמוד הפייסבוק של משטרת ישראל. הכינוס ה-מ״ח של האגודה הישראלית לבלשנות יישומית (איל״ש), מכללת דוד ילין, ירושלים.

Hen, T. (2024) The construction of a digital discourse community through self-positioning as experts: the case of Olim on Tik-Tok. International Conference on Language and Places: Multilingual Practices and Identity. IAAL & Israel Association for the Study of Language and Society

פרסומים נוספים

הסכת בנושא ״מיהו מומחה בשיח?״ (2023). יישומון בר־דעת של אוניברסיטת בר-אילן.